Brukergrensesnitt

Jeg har, etter å ha byttet til en androidtelefon, reflektert litt over brukergrensesnitt. Grafisk brukergrensesnitt, Graphical User Interface, GUI, in english, er det synlige i et operativsystem som lar brukeren kommunisere med datamaskinen ved hjelp av ulike grafiske knapper, bilder og ikoner. I retur, får brukeren informasjon tilbake fra datamaskinen.

Brukergrensesnittet er i utgangspunktet det eneste som skiller de forskjellige duppedittene vi omgir oss med fra hverandre. Innmaten i ulike telefoner, datamaskiner og lignende er egentlig ganske lik. Så når en nyreligiøs iDuppeditttbruker, skryter av den nye dingsen sin er det egentlig det grafiske brukergrensesnittet han hyller.

Etter å ha puslet med datamaskiner noen år, og nå senest med min nye androidtelefon ser jeg at jeg trives best med de dingsene hvor jeg kan påvirke brukergrensesnittet i størst grad. Linuxmiljøet har vært klar over dette en stund og utviklingen av OS og brukergrensesnitt har ofte vært atskilt.

På androidtelefoner ser vi at ulike leverandører leverer forskjellige grensesnitt til sine telefoner, og dermed forskjellige brukeropplevelser. I tillegg gir android i seg selv flere muligheter for å påvirke brukergrensesnittet enn f. eks. iOS.

Jeg ser også at jeg blir litt oppgitt over brukere som ikke utnytter dette potensialet i sine smarttelefoner. Å bruke en avansert smarttelefon “rett ut av boksen” vil ikke gi den optimale brukeropplevelsen for hver enkelt. Når jeg får ny telefon sitter jeg gjerne flere timer og prøver ut widgets og programmer, i hovedsak de som er gratis, og tilpasser telefonen så jeg har rask tilgang til den informasjonen jeg trenger, og de funksjonene jeg bruker mest. Min forrige telefon var en Windows 6.5 telefon og selv det noe utdaterte telfonOSet som dette var ga bedre styring over brukergrensesnittet enn en iPhone. Og ja, jeg vet at du kan jailbreake iPhone for å få tilgang til flere slike muligheter, men synes ikke at det er et argument som gjelder for folk flest På Android market finner jeg mange muligheter i form av alternative hjemmeskjermer og ulike widgets for visning av informasjon. Dette er muligheter jeg setter stor pris på og jeg hadde sannsynligvis mistrivdes med en telefon uten disse mulighetene etter å ha opplevd dette. Ironisk nok er telefonboka ikke det jeg prioriterer høyest, jeg ringer ikke så mye, men blir oftere ringt til.

Etter hvert som smarttelefoner blir mer vanlig, vil antakelig min måte å gjøre det på spre seg og da vil antagelig det telefonoperativsystemet med best muligheter for tilpasning være det som blir foretrukket av flest brukere.

Kanskje vil dette også spre seg til PC verdenen etter hvert og Windows blir lettere å tilpasse til eget bruk.