Om Barnevakten

Denne, og mer info finner du selvfølgelig på www.barnevakten.no

Barnevakten er en organisasjon som gir råd om barn og medier.

Barnevaktens visjon: Trygghet og brukerglede

Barnevakten vil at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte.

Barnevakten arbeider ut fra FNs barnekonvensjon som understreker barnas rett til å bruke mediene og deres krav på beskyttelse fra informasjon som kan være skadelig.

Foreldre i fokus

Barnevakten vil hjelpe foreldre til å delta aktivt i barnas mediehverdag gjennom å formidle nyansert informasjon, gode råd og nyttige verktøy.
Barnevakten retter seg også mot lærere og andre fagpersoner som jobber med barn og ungdom.

Barnevakten samarbeider tett med frivillige organisasjoner, offentlig sektor og kommersielle medieaktører for å skape trygge rammer og fremme gode medieprodukter.

Barnevakten deltar aktivt i samfunnsdebatten om medietilbudet til barn og intervjues nærmest ukentlig i riks- og regionpresse.

Barnevakten.no oppdateres flere ganger i uken med nyheter, anmeldelser, nyttige tips og råd samt forslag til samtalepunkter for både foreldre og barn.

Barnevaktens rådgivere formidler foreldresynspunkter og har god dialog med mange av de store medieaktørene. Dialogen fører ofte til både små og store justeringer. Rådgiveren bistår foreldre i konkrete utfordringer de opplever med sine barn.

Barnevakten har et stort nettverk av foredragsholdere og gjennom disse tilbyr vi temakvelder for foreldre, elevundervisning i skolen og foredrag for fagpersoner over store deler av landet.

Organisasjonen har knyttet til seg frivillige ungdommer og voksne som i samarbeid med spillsjefen utarbeider spillanmeldelser. Hvert år tester vi flere hundre tv- og dataspill og utarbeider anmeldelser av de mest aktuelle titlene. Vi anmelder også kinofilmer. De beste produktene tildeles Barnevaktens anbefalingsmerke.

Barnevakten er organisert som en forening og finansieres i hovedsak gjennom medlemskap.
Meld deg inn i Barnevakten!

Leave a Comment