CV – Torgeir Frøystein

Født: 1. april 1963
Sivil status: Gift, tre barn.
Adresse: Gamle Enebakk vei 47a, 1188 Oslo
Telefon: Privat: 22 74 47 29, Mobil: 98 68 49 26
E-post: torgeir@riktig.no

Utdanning og yrkeserfaring

2008 – 2009    Universitetet i Oslo,
Institutt for Medier og kommunikasjon

  • Bachelorgrad i medier og kommunikasjon(Sammensatt grad, jfr HiO 96-00. Venter på godkjenning)

2005 – …
Foredragsholder for www.barnevakten.no

2002 – 2004     Veileder i LærerIKT, et
prosjekt for utdanning av lærere i pedagogisk bruk av IKT.

2000 – 2011         Lærer
og IKT-ansvarlig på Bjørndal skole i Oslo.

IKT-ansvar består i:

  • Drift og vedlikehold av skolens nettverk og maskinparkSamt annet teknisk utstyr
  • Brukerstøtte og opplæring av personale og elever
  • Brukeradministrasjon

1996 – 2000     Høgskolen i Oslo,
Allmennlærerutdanningen. Fordypning i følgende fag:

  • Matematikk
  • Kunst & Håndverk
  • Film, medier og kommunikasjon en årsenhet, tisvarende
    grunnfag

1997 – 1998     Studentassistent ved HiOs
IT-avdeling. Helpdeskfunksjoner i Windowsmiljø.

1997 – 1998     Lærer ved Engebråten skole.
Undervist to timer i uken, valgfag data.

1981 – 1999     Postverket/Posten Norge.
Primært som postbud, men også:

  • Inn- og utgående logistikk.

I store deler av perioden har jeg også
fungert som tillitsvalgt på ulike nivåer. Inkludert kursing i gjeldende
avtaleverk for arbeidslivet.

Språk

Norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.

Personlige interesser

Samfunnsinteressert. Generelt opptatt av ”moderne” medier, internett,
sosiale medier mm. Film, dataspill, tegneserier, webdesign.

Leave a Comment